Norsk forening for bildebehandling og mønstergjenkjenning


NOBIM er et fagforum for bildebehandling og mønstergjenkjenning. NOBIM skal dekke alle interesser innenfor   bildebehandling og mønstergjenkjenning, og være et kreativt møtested mellom dem som utvikler metoder og dem  som søker etter løsninger på spesifikke problemer. 


Nyheter

SCIA 2017 vil bli holdt i Tromsø 12.-14. Juni. Se "Call for papers" eller http://scia2017.org/ for mer informasjon.

Hva gjør vi?

NOBIMs aktiviteter er arrangering av:

Kveldsseminar

Kveldsseminar er et gratis faglig seminar med temaer relatert til bildebehandling eller mønstergjenkjenning. På kveldseminar treffer du fagkollegaer i ditt distrikt. 

NOBIM konferansen

NOBIM konferansen er en nasjonal konferanse innen bildehehandling og mønstergjenkjenning. Et perfekt sted for networking.
 

SCIA konferansen

SCIA 2017 vil bli holdt i Tromsø 12.-14. juni. Se "Call for Papers" her

Scandiavian Conference on Image Analysis er en nordisk koferanse innen bildeanalyse, og holdes vekselsvis i Norge, Sverige, Danmark og Finland.
SCIA 2009 ble holdt i Oslo og SCIA 2011 ble holdt i Ystad i Sverige.

Bli medlem?

Medlemmer i NOBIM kan publisere artikler på disse web-sidene (Piksel'n), og man får tilsendt IAPR Newsletter. Ved NOBIM sine arrangementer får medlemmene noe redusert deltakeravgift.
Bedriftsmedlemer får gratis stilling ledig annonsering på våre web-sider.

Medlemskapet koster kr. 150 for personlige medlemmer (kr. 0 for ikke-doktor studenter) og kr. 600 for bedriftsmedlemskap.
 
For melde deg eller din bedrift inn i NOBIM, send epost til nobim_styret æt googlegroups dått com

Konferanse?



NOBIM konferansen 2015 holdes på Hafjell 13.-14. april. Call for people

Vil du på konferanse? Se her for en laaaang liste av muligheter...